Polityka prywatno艣ci

Rozdzia艂 1.
DEFINICJE.

Administrator 鈥 Marcin Pucha艂a prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Marcin Pucha艂a Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us艂ugowe "Moto Trade Center" z siedzib膮 w Cz臋stochowa, ul. Ewy 20, Polska. Wpisany do rejestru dzia艂alno艣ci gospodarczej, posiadaj膮c膮 NIP: 5732342180; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 502518159 (od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 9:00-17:00, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Serwis 鈥 serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.marcinpucala.pl

U偶ytkownik 鈥 ka偶da osoba fizyczna odwiedzaj膮ca Serwis lub korzystaj膮ca z jednej albo kilku us艂ug czy funkcjonalno艣ci opisanych w Polityce.

Konto 鈥 zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Administratora oznaczony adresem e-mail (Login) i has艂em, w kt贸rym gromadzone s膮 podane przez Klienta dane oraz informacje o zawartych przez niego Zam贸wieniach w Serwisie;

Dane osobowe 鈥 wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania poprzez jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰, w tym IP urz膮dzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za po艣rednictwem plik贸w cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka 鈥 niniejsza Polityka prywatno艣ci.

Regulamin 鈥 regulamin Serwisu.

RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Anonimizacja 鈥 nieodwracalne przetworzenie danych osobowych w taki spos贸b, by nie mo偶na ich by艂o przypisa膰 konkretnej osobie.

Rozdzia艂 2.
PRZETWARZANIE DANYCH W ZWI膭ZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU.

Administrator przetwarza dane U偶ytkownika korzystaj膮cego z Serwisu w zakresie niezb臋dnym do 艣wiadczenia oferowanych us艂ug, a tak偶e informacje o aktywno艣ci U偶ytkownika w Serwisie.Administrator przetwarza Dane osobowe wszystkich os贸b korzystaj膮cych z Serwisu, w tym os贸b nie posiadaj膮cych w艂asnego profilu w Serwisie. Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie obejmuj膮 m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za po艣rednictwem plik贸w cookies (lub innych podobnych technologii). Aktywno艣膰 U偶ytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, s膮 rejestrowane w logach systemowych.

Rozdzia艂 3.
 REJESTRACJA W SERWISIE.

Aby dokona膰 rejestracji w Serwisie, nale偶y poda膰 niezb臋dne do utworzenia i obs艂ugi Konta dane. W celu u艂atwienia obs艂ugi U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 podania dodatkowych danych, wyra偶a tym samym zgod臋 na ich przetwarzanie. Takie dane mo偶na w ka偶dym czasie usun膮膰. Danych oznaczone jako obowi膮zkowe s膮 wymagane w celu za艂o偶enia i obs艂ugi Konta, ich niepodanie skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci za艂o偶enia Konta. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.

Rozdzia艂 4.
CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE.

1. Dane osobowe s膮 przetwarzane:

 • w celu 艣wiadczenia us艂ug zwi膮zanych z prowadzeniem i obs艂ug膮 konta w Serwisie obejmuj膮cych udost臋pnianie tre艣ci gromadzonych w Serwisie, a tak偶e udost臋pnianie formularzy kontaktowych 鈥 przetwarzanie w tym zakresie jest niezb臋dne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu obs艂ugi zakup贸w dokonywanych bez rejestracji w Serwisie 鈥 przetwarzanie w tym zakresie jest niezb臋dne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na prowadzeniu analiz aktywno艣ci U偶ytkownik贸w w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a tak偶e ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalno艣ci;
 • w celu obs艂ugi reklamacji 鈥 przetwarzanie w tym zakresie jest niezb臋dne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed nimi 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na ochronie jego praw,
 • w celach marketingowych Administratora, polegaj膮cych na informowaniu U偶ytkownika o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalno艣ciach Serwisu 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Dzia艂ania marketingowe polega膰 mog膮 na:

 • wy艣wietlaniu tre艣ci marketingowych (Reklama), w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe dla cel贸w marketingowych w zwi膮zku z kierowaniem do U偶ytkownika reklamy, kt贸ra nie jest dopasowana do jego preferencji. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa si臋 w zwi膮zku z realizacj膮 prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za po艣rednictwem plik贸w cookies oraz innych podobnych technologii do cel贸w marketingowych w zwi膮zku z kierowaniem do U偶ytkownika reklamy dopasowanej do jego preferencji. Takie przetwarzanie obejmuje tak偶e jego profilowanie. Polega ono na automatycznym przetwarzaniu danych U偶ytkownik贸w w celu oceny wybranych czynnik贸w dotycz膮cych os贸b fizycznych, analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przysz艂o艣膰. Wykorzystanie tak zebranych danych osobowych do cel贸w marketingowych odbywa si臋 na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, 偶e U偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋 na wykorzystanie plik贸w cookie. Zgoda na wykorzystanie plik贸w cookie mo偶e by膰 wyra偶ona poprzez odpowiedni膮 konfiguracj臋 przegl膮darki, a tak偶e mo偶e zosta膰 w ka偶dym momencie wycofana, w szczeg贸lno艣ci poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wy艂膮czenie obs艂ugi cookies w ustawieniach przegl膮darki.
 • kierowaniu e-mailowych powiadomie艅 o ofertach lub tre艣ciach, kt贸re w niekt贸rych przypadkach zawieraj膮 informacje handlowe (us艂uga newslettera);
                 - w tym celu Administrator 艣wiadczy us艂ug臋 newslettera dla os贸b, kt贸re poda艂y sw贸j adres e-mail oraz imi臋. Podanie danych jest wymagane w celu 艣wiadczenia us艂ugi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci jego wysy艂ki. Dane osobowe w tym przypadku s膮 przetwarzane:w celu 艣wiadczenia us艂ug wysy艂ki newslettera 鈥 przetwarzanie w tym zakresie jest niezb臋dne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
          - w przypadku kierowania do U偶ytkownika tre艣ci marketingowych w ramach newslettera 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zwi膮zku z wyra偶on膮 zgod膮 na otrzymywanie newslettera;
                   - w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na prowadzeniu analiz aktywno艣ci U偶ytkownika w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalno艣ci;
                 - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

 • przesy艂aniu informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 (marketing bezpo艣redni). w tym celu Administrator mo偶e kierowa膰 do U偶ytkownika informacje marketingowe r贸偶nymi kana艂ami, tj. za po艣rednictwem poczty e-mail, SMS. Dane osobowe U偶ytkownika b臋d膮 przetwarzane w celu wys艂ania takich informacji, za艣 podstaw膮 przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na wysy艂ce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez U偶ytkownika zgody (marketing bezpo艣redni). U偶ytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w tym profilowania. Dane b臋d膮 przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba 偶e U偶ytkownik sprzeciwi si臋 otrzymywaniu informacji marketingowych.


Rozdzia艂 5.
SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃.

1. Z艂o偶enie zam贸wienia (zakupu towaru lub us艂ugi) przez U偶ytkownika Serwisu wi膮偶e si臋 z przetwarzaniem jego danych osobowych. Danych oznaczone jako obowi膮zkowe s膮 wymagane w celu za艂o偶enia i obs艂ugi zam贸wienia, ich niepodanie skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci z艂o偶enia zam贸wienia. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe s膮 przetwarzane:w celu realizacji z艂o偶onego zam贸wienia 鈥 przetwarzanie w tym zakresie jest niezb臋dne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w zakresie danych podanych fakultatywnie podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji obowi膮zk贸w ustawowych ci膮偶膮cych na Administratorze, wynikaj膮cych w szczeg贸lno艣ci z przepis贸w podatkowych i przepis贸w o rachunkowo艣ci 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest obowi膮zek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na prowadzeniu analiz aktywno艣ci U偶ytkownik贸w w Serwisie, a tak偶e ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalno艣ci;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed nimi 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na ochronie jego praw.


Rozdzia艂 6.
FORMULARZ KONTAKTOWY.

1. Je艣li Administrator zapewnia mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularza kontaktowego, skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezb臋dnych do skontaktowania si臋 z U偶ytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. U偶ytkownik mo偶e poda膰 tak偶e inne dane w celu u艂atwienia kontaktu lub obs艂ugi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowi膮zkowe jest wymagane w celu przyj臋cia i obs艂ugi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci z艂o偶enia zapytania. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe s膮 przetwarzane:


 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obs艂ugi jego zapytania przes艂anego przez udost臋pniony formularz 鈥 przetwarzanie w tym zakresie jest niezb臋dne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na prowadzeniu statystyk zapyta艅 zg艂aszanych przez U偶ytkownik贸w za po艣rednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalno艣ci.

Rozdzia艂 7.
PORTALE SPO艁ECZNO艢CIOWE.

Administrator przetwarza Dane osobowe U偶ytkownik贸w odwiedzaj膮cych profile Administratora prowadzone w mediach spo艂eczno艣ciowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest itp). Dane te s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w zwi膮zku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania U偶ytkownik贸w o aktywno艣ci Administratora oraz promowaniu r贸偶nego rodzaju wydarze艅, us艂ug oraz produkt贸w, a tak偶e w celu komunikacji z u偶ytkownikami za po艣rednictwem funkcjonalno艣ci dost臋pnych w mediach spo艂eczno艣ciowych. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na promowaniu w艂asnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu spo艂eczno艣ci zwi膮zanej z mark膮 Administratora.

Rozdzia艂 8.
PLIKI COOKIES.

1. Serwis korzysta z plik贸w cookies.
2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
3. Administrator jest podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym swojego u偶ytkownika pliki cookies oraz maj膮cym do nich dost臋p..
4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

 • tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
 • utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
 • zachowania informacji o poleceniach us艂ug na potrzeby programu polece艅;
 • okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
6. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib膮 w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib膮 w USA).
9. Operator korzysta z us艂ugi Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a tak偶e z us艂ug Wicked Reports dostarczanych przez firm臋 WICKED REPORTS LLC (10 Liberty Road Marblehead, MA 01945, USA). w celu analizy ruchu w Serwisie.
10. Operator korzysta z remarketingu, czyli dzia艂a艅, dzi臋ki kt贸rym sieci reklamowe mog膮 wy艣wietli膰 U偶ytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym warunkiem takich dzia艂a艅 jest obs艂uga plik贸w cookie.

W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Rozdzia艂 9.
UPRAWNIENIA U呕YTKOWNIKA.

1. U偶ytkownikom przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa zwi膮zane z udost臋pnionymi Danymi osobowymi:

 • prawo dost臋pu do tre艣ci danych oraz 偶膮dania ich sprostowania,
 • prawo do usuni臋cia danych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych,
 • prawo wycofania zgody鈥 je艣li dane przetwarzane s膮 na podstawie zgody osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo j膮 wycofa膰 w dowolnym momencie, co jednak nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
 • prawo do skargi鈥 w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotycz膮ce ochrony danych osobowych, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
2. Wniosek dotycz膮cy realizacji praw o kt贸rych mowa wy偶ej U偶ytkownik mo偶e z艂o偶y膰:

 • w formie pisemnej na adres: "Moto Trade Center" Marcin Pucha艂a ul. Ewy 20, 42-226 Cz臋stochowa,Polska.
 • drog膮 e-mailow膮 na adres: [email protected].


Rozdzia艂 10.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administrator b臋dzie przechowywa艂 oraz przetwarza艂 Dane osobowe, tak d艂ugo jak U偶ytkownik b臋dzie posiada膰 Konto w Serwisie lub dop贸ki nie wycofa zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych, kt贸re zamie艣ci na swoim Koncie podczas rejestracji oraz w czasie korzystania z Konta. Przechowywanie i przetwarzanie Danych osobowych U偶ytkownika przez Administratora jest niezb臋dne zar贸wno do poprawnego 艣wiadczenia us艂ug 艣wiadczonych w serwisie, jak i w celach marketingowych.
2. Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych U偶ytkownika po usuni臋ciu Konta przez U偶ytkownika lub wycofaniu przez niego zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych. W takim wypadku dane zostan膮 nieodwracalnie usuni臋te, albo nast膮pi ich anonizmizacja, z tym jednak zastrze偶eniem, 偶e cz臋艣膰 danych (imi臋, nazwisko, adres e-mail, historia profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) Administrator b臋dzie przetwarza膰 przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Rozdzia艂 11.
ODBIORCY DANYCH.

1. Dane osobowe U偶ytkownika b臋d膮 ujawniane podmiotom zewn臋trznym w zwi膮zku z realizacj膮 us艂ug w Serwisie, w tym w szczeg贸lno艣ci dostawcom odpowiedzialnym za obs艂ug臋 system贸w informatycznych, bankom i operatorom p艂atno艣ci, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w zwi膮zku z realizacj膮 zam贸wienia), agencjom marketingowym (w zakresie us艂ug marketingowych)
2. W przypadku uzyskania zgody U偶ytkownika jego Dane osobowe mog膮 zosta膰 tak偶e udost臋pnione innym podmiotom do ich w艂asnych cel贸w, w tym cel贸w marketingowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotycz膮cych U偶ytkownika w艂a艣ciwym organom b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, opieraj膮c si臋 na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.

Rozdzia艂 12.
BEZPIECZE艃STWO DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administrator prowadzi na bie偶膮co analiz臋 ryzyka w celu zapewnienia, aby dane osobowe by艂y przez niego przetwarzane w spos贸b bezpieczny. Dost臋p do Danych osobowych maj膮 wy艂膮cznie osoby upowa偶nione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne ze wzgl臋du na wykonywane przez nie zada艅.
2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych by艂y rejestrowane i aby by艂y one dokonywane jedynie przez uprawnionych pracownik贸w i wsp贸艂pracownik贸w.Administrator podejmuje wszelkie niezb臋dne dzia艂ania, by tak偶e jego podwykonawcy i inne podmioty wsp贸艂pracuj膮ce dawa艂y gwarancj臋 stosowania odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa w ka偶dym przypadku, gdy przetwarzaj膮 oni dane osobowe na zlecenie Administratora.

Rozdzia艂 13.
ZMIANA POLITYKI PRYWATNO艢CI.


Polityka jest na bie偶膮co weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O wszelkich zmianach Administrator b臋dzie informowa艂 U偶ytkownik贸w za pomoc膮 Serwisu lub wiadomo艣ci e-mail.
>