REGULAMIN

Niniejszy Regulamin sporz─ůdzono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650) i jest on nieodp┼éatnie udost─Öpniany Klientom w formie, kt├│ra umo┼╝liwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za po┼Ťrednictwem Serwisu.

Rozdział 1.
WST─śP
1. Regulamin okre┼Ťla og├│lne zasady korzystania z Us┼éugi w Serwisie. Ka┼╝dy Klient zobowi─ůzany jest, z momentem podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania z Us┼éugi, do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem z Us┼éugi nale┼╝y uwa┼╝nie przeczyta─ç poni┼╝szy Regulamin. Rozpoczynaj─ůc korzystanie z Us┼éugi Klient potwierdza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu, rozumie jego tre┼Ť─ç, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowie┼ä i zobowi─ůzuje si─Ö do ich przestrzegania.

Rozdział 2.
DEFINICJE
Administrator/Organizator ÔÇô Marcin Pucha┼éa prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů Marcin Pucha┼éa Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us┼éugowe "Moto Trade Center" z siedzib─ů w Cz─Östochowa, ul. Ewy 20, Polska. Wpisany do rejestru dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, posiadaj─ůc─ů NIP: 5732342180; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 502518159 (od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godz. 9:00-17:00, z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Regulamin ÔÇô niniejszy regulamin, okre┼Ťlaj─ůcy m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, ┼Ťwiadczenia Us┼éug przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.
Konsument ÔÇô osoba fizyczn─ů dokonuj─ůca z Administratorem czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
Klient ÔÇô osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│ra korzysta z Us┼éug, na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie i w obowi─ůzuj─ůcych w tym zakresie przepisach prawa polskiego.
Nazwa Klienta(Login) ÔÇô adres e-mail Klienta podawany w formularzu rejestracyjnym na etapie zak┼éadania Konta, umo┼╝liwiaj─ůcy p├│┼║niejsz─ů identyfikacj─Ö Klienta podczas korzystania przez niego z Serwisu, w tym podczas zawierania Umowy.
Konto ÔÇô zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym Administratora oznaczony adresem e-mail (Login) i has┼éem, w kt├│rym gromadzone s─ů podane przez Klienta dane oraz informacje o zawartych przez niego Zam├│wieniach w Serwisie;
Rejestracja ÔÇô czynno┼Ť─ç polegaj─ůca na za┼éo┼╝eniu przez Klienta Konta, dokonana za pomoc─ů udost─Öpnionego przez Administratora w Serwisie panelu rejestracyjnego.
Has┼éo ÔÇô ustalonych przy dokonaniu Rejestracji ci─ůg znak├│w, niezb─Ödny do korzystania z Konta oraz Us┼éug dost─Öpnych w Serwisie.
Dane ÔÇô jakiekolwiek informacje oraz tre┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci zdj─Öcia, obrazki, wiadomo┼Ťci tekstowe, komentarze, kt├│re Klient umieszcza w Serwisie w ramach korzystania Konta.
Dane osobowe ÔÇô zgromadzone przez Administratora, m.in. poprzez formularz rejestracyjny korzystania z Serwisu oraz poprzez Konto Klienta dane identyfikuj─ůce Klienta i przetwarzane przez Administratora na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatno┼Ťci Serwisu.
Produkt ÔÇô przedmiot ┼Ťwiadczonej przez Administratora w Serwisie Us┼éugi, wraz jego cen─ů okre┼Ťlon─ů przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt dost─Öpny mo┼╝e by─ç r├│wnie┼╝ bezp┼éatnie, co zostanie odpowiednio zaprezentowane przy jego prezentacji w Serwisie. Administrator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç limitowania dost─Öpno┼Ťci Produktu.
Cennik ÔÇô udost─Öpniana w Serwisie informacja o cenach Produkt├│w znajduj─ůcych si─Ö w ofercie Administratora oraz op┼éatach za ┼Ťwiadczone na rzecz Klienta Us┼éugi nale┼╝nych Administratorowi.
Metody P┼éatno┼Ťci ÔÇô spos├│b przekazu p┼éatno┼Ťci za nabywane Towary za po┼Ťrednictwem Serwisu oraz za ┼Ťwiadczone za po┼Ťrednictwem Serwisu Us┼éugi.
Dostawcy Metod P┼éatno┼Ťci - zewn─Ötrzni operatorzy Metod P┼éatno┼Ťci wskazani w Serwisie, odpowiadaj─ůcy za prawid┼éowo┼Ť─ç realizacji przekazu p┼éatno┼Ťci dokonanych przez Klient├│w na rzecz Administratora.
Umowa ÔÇô umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éug lub zakup Towaru zawarta drog─ů elektroniczn─ů pomi─Ödzy Klientem a Administratorem na zasadach oraz na czas okre┼Ťlonych w Regulaminie.
Umowa Licencyjna ÔÇô umowa zawierana na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie pomi─Ödzy Klientem a Administratorem, na korzystanie przez Klienta z Publikacji Cyfrowych Administratora.
Umowa Sprzeda┼╝y ÔÇô Umowa sprzeda┼╝y Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana za po┼Ťrednictwem Serwisu pomi─Ödzy Administratorem a Klientem.
Us┼éugi ÔÇô wszelkie us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Administratora drog─ů elektroniczn─ů w ramach Serwisu, w szczeg├│lno┼Ťci polegaj─ůce na umo┼╝liwieniu Klientowi dost─Öpu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu, a tak┼╝e zawieraniu przez Klienta z Administratorem Um├│w Licencyjnych na korzystanie z Publikacji Cyfrowych, mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania zam├│wie┼ä na szkolenia na ┼╝ywo oraz zakupu Towar├│w.
Serwis ÔÇô rozwi─ůzanie informatyczne znajduj─ůce si─Ö pod adresem internetowym www.marcinpucha┼éa.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na kt├│re sk┼éada si─Ö m.in. kompleks Us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů na rzecz Klient├│w.
Strona Internetowa ÔÇô strona internetowa, na kt├│rej prowadzony jest Serwis.
Zablokowanie Konta ÔÇô stan, w kt├│rym Klient nie mo┼╝e korzysta─ç z Us┼éug, z przyczyn okre┼Ťlonych w Regulaminie.
Newsletter ÔÇô biuletyn elektroniczny stanowi─ůcy bezp┼éatn─ů Us┼éug─Ö ┼Ťwiadczon─ů przez Administratora na rzecz Klienta, informuj─ůcy o aktualno┼Ťciach w Serwisie z zakresu tematyki, kt├│rej dotycz─ů Us┼éugi.
Publikacje Cyfrowe - pliki elektroniczne, zawieraj─ůce tre┼Ťci, obrazy, materia┼éy video, zdj─Öcia lub d┼║wi─Öki, b─Öd─ůce utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczeg├│lno┼Ťci szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy dost─Öpne za po┼Ťrednictwem Serwisu.
Towar - produkt fizyczny znajduj─ůcy si─Ö w bie┼╝─ůcej sprzeda┼╝y w ramach Serwisu.
Zam├│wienie ÔÇô z┼éo┼╝one przez Klienta zam├│wienie w Serwisie w tym Zam├│wienie Publikacji Cyfrowej lub Zam├│wienie Towaru.
Zam├│wienie Publikacji Cyfrowej ÔÇô z┼éo┼╝ona przez Klienta za po┼Ťrednictwem Serwisu o┼Ťwiadczenie woli zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Licencyjnej.
Zam├│wienie Towaru ÔÇô z┼éo┼╝one przez Klienta za po┼Ťrednictwem Serwisu o┼Ťwiadczenie woli zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Towaru, okre┼Ťlaj─ůce w szczeg├│lno┼Ťci rodzaj towaru oraz jego ilo┼Ť─ç.

Rozdział 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa maj─ůtkowe, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej do jego nazwy, logo, domeny internetowej i materia┼é├│w zamieszczanych w Serwisie, nale┼╝─ů do Administratora, a korzystanie z nich mo┼╝liwe jest wy┼é─ůcznie w spos├│b okre┼Ťlony i zgodny z Regulaminem.
2. Serwis jest udost─Öpniany przez Administratora za po┼Ťrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zas├│b systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza ka┼╝d─ů czynno┼Ť─ç, kt├│ra prowadzi do zapoznania si─Ö lub skorzystania przez Klienta z Publikacji Cyfrowych.
4. Klient zobowi─ůzany jest do korzystania z Serwisu w spos├│b zgodny z Regulaminem, obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, og├│lnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w spos├│b nienaruszaj─ůcy prawa Administratora oraz prawa os├│b trzecich.
5. Ka┼╝dy Klient od chwili podj─Öcia pierwszej czynno┼Ťci korzystania z Serwisu zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä Regulaminu.
6. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego w celu dokonania skutecznej Rejestracji wymagane jest dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
7. Niedopuszczalne s─ů jakiekolwiek dzia┼éania mog─ůce w szczeg├│lno┼Ťci utrudnia─ç lub destabilizowa─ç dzia┼éanie Serwisu lub narazi─ç Administratora na utrat─Ö renomy, dobrego imienia lub na jak─ůkolwiek szkod─Ö.
8. Klient nie jest uprawniony do publicznego udost─Öpniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos├│b Publikacji Cyfrowych ani do zach─Öcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udost─Öpnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczeg├│lno┼Ťci przez publiczne udost─Öpnianie w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do nich dost─Öp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zar├│wno odp┼éatnie, jak i nieodp┼éatnie.
9. Klient korzystaj─ůc z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Publikacje Cyfrowe w szczeg├│lno┼Ťci nie jest uprawniony do ingerowania w ich tre┼Ť─ç, struktur─Ö, form─Ö, grafik─Ö ani w mechanizm dzia┼éania Serwisu.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie tre┼Ťci reklamowych dotycz─ůcych w┼éasnych towar├│w i Us┼éug, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE.
1. W celu korzystanie z Serwisu Klient powinien spe┼éni─ç nast─Öpuj─ůce wymagania techniczne dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu:a. powinien posiada─ç urz─ůdzenia umo┼╝liwiaj─ůce dost─Öp do sieci Internet, wyposa┼╝onego w sprawny system operacyjny,b. powinien zainstalowa─ç na urz─ůdzeniu, o kt├│rym mowa w pkt a) powy┼╝ej,  wersji przegl─ůdarki internetowej zapewniaj─ůcej dost─Öp do zasob├│w sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obs┼éuguj─ůcej pliki cookies,c. powinien posiada─ç aktywne konta poczty e-mail.
2. Klient zobowi─ůzany jest przed skorzystaniem z Us┼éugi sprawdzi─ç, czy posiadane przez niego urz─ůdzenie na kt├│rym chce korzysta─ç z Serwisu spe┼énia wymogi techniczne okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie. W razie w─ůtpliwo┼Ťci co do technicznych mo┼╝liwo┼Ťci urz─ůdzenia na kt├│rym chce korzysta─ç z Us┼éug Klient powinien zwr├│ci─ç si─Ö do Administratora wysy┼éaj─ůc stosowne zapytanie na adres [email protected].
3. Materia┼éy wideo dost─Öpne w Serwisie w ramach Publikacji Cyfrowych posiadaj─ů polsk─ů wersj─Ö j─Özykow─ů.

4. Jako┼Ť─ç odtwarzanych materia┼é├│w wideo dost─Öpnych w Serwisie w ramach Publikacji Cyfrowych mo┼╝e by─ç uzale┼╝nione od parametr├│w technicznych oraz jako┼Ťci po┼é─ůczenia internetowego oraz parametr├│w technicznych urz─ůdzenia, na kt├│rym te materia┼éy Wideo b─Öd─ů odtwarzane.
5. Administrator informuje, i┼╝ ograniczenia techniczne b─ůd┼║ problemy techniczne wyst─Öpuj─ůce na sprz─Öcie, z kt├│rego korzysta Klient (niew┼éa┼Ťciwe wersje przegl─ůdarki internetowej, programy antywirusowe, firewalle-blokady i inne) mog─ů ograniczy─ç lub uniemo┼╝liwi─ç Klientowi dost─Öp do Us┼éug w Serwisie.
6. Administrator do┼éo┼╝y nale┼╝ytej staranno┼Ťci, aby korzystanie z Us┼éug w Serwisie by┼éo poprawne. Jednak Administrator nie gwarantuje, i┼╝ nie wyst─ůpi─ů problemy z dost─Öpem do us┼éug (np. wskutek zablokowania dost─Öpu do Us┼éugi pomimo post─Öpowania zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczeg├│┼éowym opisem nale┼╝y zg┼éasza─ç do Administratora i b─Öd─ů one rozpatrywane indywidualnie.
7. Administrator za po┼Ťrednictwem Serwisu ┼Ťwiadczy Us┼éugi 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich ┼Ťwiadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych.

Rozdział 5.
ZASADY DOST─śPU DO US┼üUG W SERWISIE.
1. Korzystanie z Usług w Serwisie może być odpłatne lub nieodpłatne.
2. Je┼Ťli korzystanie jest odp┼éatne cena Us┼éugi ka┼╝dorazowo okre┼Ťlana jest przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
3. Zawarcie Umowy o o┼Ťwiadczenie Us┼éug odp┼éatnych nast─Öpuje w wyniku skutecznie dokonanej przez U┼╝ytkownika Rejestracji oraz skutecznego uiszczenia przez Klienta p┼éatno┼Ťci za dan─ů Us┼éug─Ö.
4. Zawarcie Umowy o o┼Ťwiadczenie Us┼éug nieodp┼éatnych nast─Öpuje ka┼╝dorazowo z chwil─ů skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku korzystania z Newslettera, z chwil─ů skutecznego dokonania przez U┼╝ytkownika rejestracji na subskrypcj─Ö (zam├│wienie) Newslettera.

Rozdział 6.
REJESTRACJA W SERWISIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z SERWISU.
1. W celu Rejestracji w Serwisie Klient zobowi─ůzany jest poda─ç swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowi─ůzkowe, nast─Öpnie zaakceptowa─ç Regulamin oraz zatwierdzi─ç Rejestracj─Ö. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje si─Ö z momentem zatwierdzenia przez Klienta Rejestracji.
2. Podczas procesu Rejestracji Klient wype┼énia znajduj─ůcy si─Ö w Serwisie formularz rejestracyjny i post─Öpuje zgodnie z zawartymi w nim wskaz├│wkami. Klient zobowi─ůzany jest do zachowania w tajemnicy has┼éa dost─Öpu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powi─ůzanego z Nazw─ů Klienta. W razie udost─Öpnienia Has┼éa lub dost─Öpu do swojego Indywidualnego Konta osobom trzecim Klient ponosi ca┼ékowit─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za skutki tego udost─Öpnienia.
3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wype┼énionego przez Klienta jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem przez niego o┼Ťwiadczenia, i┼╝ podane Dane Osobowe wprowadzone przez niego w formularzu s─ů prawdziwe, oraz ┼╝e jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi tzn. s─ů to jego dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistym stanem, nieprawdziwych lub dotycz─ůcych os├│b trzecich.
4. Utworzenie Konta oraz korzystanie z niego jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
5. W przypadku os├│b fizycznych za┼éo┼╝y─ç Konta w Serwisie mo┼╝e jedynie osoba posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych.
6. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klient├│w lub udost─Öpnianie Konta innych Klient├│w, w tym udost─Öpnianie loginu oraz has┼éa Klienta innym Klientom oraz jakichkolwiek innych czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do udost─Öpniania lub korzystania z kont innych klient├│w a tak┼╝e udost─Öpniania Kont innym Klientom oraz podejmowanie czynno┼Ťci informatycznych lub wszelkich innych maj─ůcych na celu wej┼Ťcie w posiadanie Hase┼é oraz Loginu do Kont innych Klient├│w.
7. W przypadku ┼Ťmierci Klienta, b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů lub likwidacji Klienta b─Öd─ůcego osob─ů prawn─ů b─ůd┼║ jednostk─ů organizacyjn─ů nieposiadaj─ůc─ů osobowo┼Ťci prawnej, Umowa na korzystanie z Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usuni─Öte wskutek zg┼éoszenia i wykazania Administratorowi okoliczno┼Ťci stanowi─ůcych podstaw─Ö do wyga┼Ťni─Öcia Umowy.

Rozdziała 7.
USŁUGA NEWSLETTER.
1. W ramach Usługi Newsletter Administrator wysyła do Klienta w ramach subskrypcji Newsletter na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu subskrypcji Newslettera.
2. Us┼éuga subskrypcji Newslettera (tj. wysy┼éania na podany przez Klienta adres e-mail) jest us┼éug─ů nieodp┼éatn─ů oraz jest dost─Öpna dla wszystkich Klient├│w, kt├│rzy udost─Öpni─ů Administratorowi sw├│j adres e-mail za po┼Ťrednictwem przeznaczonego do tego formularza znajduj─ůcego si─Ö na Stronie Internetowej Serwisu.
3. Klient może korzystać z Usługi Newsletter pod warunkiem posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail.
4. Ka┼╝dy Newsletter pochodz─ůcy od Administratora kierowany do Klienta zawiera:a. informacj─Ö o nadawcy;b. wype┼énione pole ÔÇ×tematÔÇŁ, okre┼Ťlaj─ůce tre┼Ť─ç wiadomo┼Ťci;c. informacj─Ö o sposobie rezygnacji z korzystania z Us┼éugi Newsletter lub zmianie jej parametr├│w (np. adresu e-mail Klienta).

Rozdział 8.
UMOWA LICENCYJNA I KORZYSTANIE Z PUBLIKACJI CYFROWYCH.
1. Aby uzyska─ç dost─Öpu do danej Publikacji Cyfrowej Administratora niezb─Ödne jest zawarcie przez Klienta z Administratorem Umowy Licencyjnej.
2. Przez zawarcie Umowy Licencyjnej Klient otrzymuje dost─Öp do korzystania z Publikacji Cyfrowej na zasadzie niewy┼é─ůcznej, odp┼éatnej lub nieodp┼éatnej licencji na czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta w Serwisie nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ na czas okre┼Ťlony w opisie danej Publikacji Cyfrowej.
3. Dost─Öp i korzystanie z Publikacji Cyfrowej mo┼╝liwy jest jedynie poprzez przegl─ůdark─Ö internetow─ů. Klient nie jest uprawniony do ┼Ťci─ůgania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek spos├│b Publikacji Cyfrowych Administratora.
4. Do zawarcia Umowy Licencyjnej niezb─Ödne jest z┼éo┼╝enie przez Klienta za po┼Ťrednictwem Serwisu Zam├│wienia na dan─ů Publikacj─Ö Cyfrow─ů oraz jej op┼éacenia je┼Ťli jest ona odp┼éatna.
5. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia na dan─ů Publikacj─Ö Cyfrow─ů nast─Öpuje poprzez aktywowanie przez Klienta widocznych na Stronie Internetowej Serwisu odpowiednich opcji dost─Öpnych przy ka┼╝dej oferowanej Publikacji Cyfrowej oraz dalsze post─Öpowanie Klienta zgodnie ze wskaz├│wkami podawanym na ka┼╝dym etapie procedury sk┼éadania Zam├│wienia wraz z dokonaniem op┼éaty je┼Ťli dana Publikacja Cyfrowa jest odp┼éatna.
6. Po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia na dan─ů Publikacj─Ö Cyfrow─ů zostanie wys┼éana przez Administratora wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres podany w Zam├│wieniu przez Klienta. Otrzymanie przez Klienta wiadomo┼Ťci informuj─ůcej o przyj─Öciu Zam├│wienia na dan─ů Publikacj─Ö Cyfrow─ů do realizacji oznacza, i┼╝ zosta┼éo ono z┼éo┼╝one prawid┼éowo i jest r├│wnoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.
7. W celu uzyskania dost─Öpu do danej Publikacji Cyfrowej oferowanej za po┼Ťrednictwem Serwisu odp┼éatnie, Klient zobowi─ůzany jest dokona─ç p┼éatno┼Ťci w spos├│b okre┼Ťlony w Rozdziale 13 niniejszego Regulaminu.
8. Administrator przyst─Öpuje do realizacji Zam├│wienia na dan─ů Publikacj─Ö Cyfrow─ů po otrzymaniu nale┼╝no┼Ťci uiszczonej przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Klienta nale┼╝no┼Ťci za dost─Öp do danej Publikacji Cyfrowej jest moment zaksi─Ögowania nale┼╝nej op┼éaty na wskazanym przez Administratora koncie bankowym.
9. Po odnotowaniu p┼éatno┼Ťci za dan─ů Publikacj─Ö Cyfrow─ů na koncie bankowym Administratora poinformuje on Klienta o rozpocz─Öciu realizacji Zam├│wienia na Publikacj─Ö Cyfrow─ů wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta.
10. Udost─Öpnienie ┼Ťwiadczenia us┼éugi danej Publikacji Cyfrowej rozpocznie si─Ö nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 2 dni roboczych od momentu przekazania Klientowi przez Administratora informacji o rozpocz─Öciu realizacji Zam├│wienia na t─ů Publikacj─Ö Cyfrow─ů.
11. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowie┼ä Umowy Licencyjnej na Publikacj─Ö Cyfrow─ů Administrator uprawniony jest do niezw┼éocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez z┼éo┼╝enie Klientowi jednostronnego o┼Ťwiadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej poprzez wys┼éanie wypowiedzenia na podany przez Klienta adres e-mail wskazany na jego Koncie.
12. W zwi─ůzku z korzystaniem przez Klienta z Publikacji Administratora, Klient otrzyma pewn─ů wiedz─Ö obejmuj─ůc─ů metodologi─Ö dzia┼éania z zakresu konkretnej dziedziny ┼╝ycia, kt├│rej dotyczy ta Publikacja Cyfrowa. Administrator nie gwarantuje Klientom osi─ůgni─Öcia za┼éo┼╝onego przez nich skutku zwi─ůzanego z tematyk─ů Publikacji Cyfrowej. Wy┼é─ůcznie odpowiedzialnym za spos├│b, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii jest Klient, w szczeg├│lno┼Ťci odpowiedzialny jest za wykorzystywanie jej niezgodnie z instrukcjami trenera.
13. Publikacje Cyfrowe nie zast─Öpuj─ů psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i maj─ů charakter wy┼é─ůcznie edukacyjny.
14. W ramach Serwisu licencja udzielana jest na nast─Öpuj─ůce Publikacje Cyfrowe:
a. Pojedynczy pakiet Publikacji Cyfrowych ÔÇô dost─Öp do jednego pakietu Publikacji Cyfrowych umo┼╝liwiaj─ůcy wielokrotne jego odtworzenie. Dost─Öp dla Klienta do pakietu b─Ödzie mo┼╝liwy z chwil─ů uzyskania przez niego licencji do chwili usuni─Öcia przez niego swojego Konta w Serwisie. Je┼Ťli publikacja Cyfrowa sk┼éada si─Ö z kilku odr─Öbnych film├│w mog─ů by─ç one udost─Öpniane zgodnie z harmonogramem wskazanym w opisie Publikacji Cyfrowej. Dost─Öp mo┼╝e by─ç odp┼éatny lub nieodp┼éatny.
b. Publikacje Cyfrowe oferowane w ramach klubu: MOTO COLLECTIVE   ÔÇô dost─Öp do kilku, kilkunastu lub kilkudziesi─Öciu Publikacji Cyfrowych w Serwisie umo┼╝liwiaj─ůcy wielokrotne ich odtworzenie, obj─Ötych jedn─ů ┼é─ůczn─ů cen─ů podan─ů w Serwisie na okre┼Ťlony czas. Dost─Öp dla Klienta b─Ödzie mo┼╝liwy z chwil─ů uzyskania przez niego licencji przez czas posiadania aktywnego Konta nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez czas na jaki wykupi┼é dost─Öp do klubu MOTO COLLECTIVE. W ramach klubu MOTO COLLECTIVE
mog─ů nast─Öpowa─ç zmiany oferowanych materia┼é├│w lub zmiany ich ilo┼Ťci, w taki jednak spos├│b, ┼╝e specyfika dost─Öpnych materia┼é├│w pozostanie zgodna z opisem tej Us┼éugi w Serwisie.

Rozdział 9.
CZ┼üONKOSTWO W KLUBIE:  MOTO COLLECTIVE 
1. Klub MOTO COLLECTIVE to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach kt├│rego Klienci maj─ů dost─Öp do Publikacji Cyfrowych przesy┼éanych za po┼Ťrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wy┼Ťwietlanych na urz─ůdzeniach po┼é─ůczonych z Internetem.
2. Cz┼éonkostwo w klubie  MOTO COLLECTIVE przed┼éu┼╝ane jest automatycznie co miesi─ůc a┼╝ do momentu z┼éo┼╝enia prze Klienta rezygnacji. Klient, ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zrezygnowania z cz┼éonkostwa na 3 dni przed dat─ů rozliczenia w danym miesi─ůcu. W celu korzystania z klubu MOTO COLLECTIVE musi przekaza─ç Administratorowi informacje dotycz─ůce co najmniej jednej Metody P┼éatno┼Ťci dost─Öpnej w Serwisie. Klient upowa┼╝nia Administratora do pobrania op┼éaty cz┼éonkowskiej za ka┼╝dy okres rozliczeniowy przy u┼╝yciu wybranej przez siebie Metody P┼éatno┼Ťci.
3. Cz┼éonkostwo w klubie MOTO COLLECTIVE  mo┼╝e rozpocz─ů─ç si─Ö od nieodp┼éatnego okresu pr├│bnego. Bezp┼éatny okres pr├│bny mo┼╝e obejmowa─ç jeden miesi─ůc lub inny okres, podany w chwili Rejestracji Klienta. Bezp┼éatny okres pr├│bny umo┼╝liwia nowym Klientom oraz niekt├│rym by┼éym Klientom zapoznanie si─Ö z Publikacjami Cyfrowymi Administratora.
4. Uprawnienia do udost─Öpnienia Klientom nieodp┼éatnego okresu pr├│bnego nale┼╝─ů wy┼é─ůcznego do uznania Administratora. Mo┼╝e on ograniczy─ç takie uprawnienia lub czas obowi─ůzywania nieodp┼éatnego okresu pr├│bnego w celu zapobiegania wynikaj─ůcym z tego nadu┼╝yciom.
5. Informacje o wysoko┼Ťci op┼éat cz┼éonkowskich korzystania z klubu MOTO COLLECTIVE dost─Öpne s─ů na Stronie Internetowej Serwisu.
6. Op┼éata cz┼éonkowska za korzystanie z klubu MOTO COLLECTIVE pobierana jest od Klienta miesi─Öcznie, przy u┼╝yciu wybranej wcze┼Ťniej Metody P┼éatno┼Ťci w dniu kalendarzowym odpowiadaj─ůcym dacie, w kt├│rej rozpocz─Ö┼éo si─Ö odp┼éatne cz┼éonkostwo w Serwisie. Termin p┼éatno┼Ťci w niekt├│rych przypadkach mo┼╝e ulec zmianie, np. je┼╝eli nie uda┼éo si─Ö zrealizowa─ç p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu wybranej Metody P┼éatno┼Ťci lub je┼╝eli p┼éatne cz┼éonkostwo rozpocz─Ö┼éo si─Ö w dniu wypadaj─ůcym poza danym miesi─ůcem. Informacje o terminie nast─Öpnej p┼éatno┼Ťci dost─Öpne s─ů na Koncie Klienta.
7. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç aktualizacji Metody P┼éatno┼Ťci, przechodz─ůc na stron─Ö Konto Klienta. Po dokonaniu aktualizacji Klient automatycznie upowa┼╝nia Administratora do dalszego pobierania op┼éat cz┼éonkowskich w odpowiedniej wysoko┼Ťci przy u┼╝yciu nowo wybranej Metody P┼éatno┼Ťci.
8. W sytuacji w kt├│rej Administrator nie mo┼╝e skorzysta─ç z podstawowej Metody P┼éatno┼Ťci jak─ů wybra┼é Klient w celu pobrania nale┼╝nej op┼éaty cz┼éonkowskiej lub gdy p┼éatno┼Ť─ç z wykorzystaniem takiej Metody P┼éatno┼Ťci zosta┼éa odrzucana, Klient automatycznie upowa┼╝nia Administratora do pobrania op┼éaty cz┼éonkowskiej przy wykorzystaniu innej dowolnej Metody P┼éatno┼Ťci powi─ůzanej z jego Kontem.
9. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie niepobrane, nale┼╝ne Administratorowi kwoty. Je┼╝eli p┼éatno┼Ť─ç nie mo┼╝e by─ç zrealizowana ze wzgl─Ödu na up┼éyw terminu wa┼╝no┼Ťci karty, brak ┼Ťrodk├│w na rachunku lub karcie lub z jakichkolwiek innych przyczyn oraz je┼Ťli Klient nie zrezygnuje z cz┼éonkostwa, Administrator jest uprawniony do zawieszenia dost─Öpu Klientowi do Serwisu do momentu skutecznego pobrania op┼éaty cz┼éonkowskiej przy u┼╝yciu poprawnej Metody P┼éatno┼Ťci.
10. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç w dowolnym momencie zrezygnowa─ç z cz┼éonkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE, w takim przypadku posiada on dost─Öp do tre┼Ťci oferowanych w ramach Klubu Fundament Sukcesu do ko┼äca danego okresu rozliczeniowego za kt├│ry op┼éata zosta┼éa pobrana.
11. W celu z┼éo┼╝enia rezygnacji z cz┼éonkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE klient powinien skontaktowa─ç si─Ö z Administratorem wysy┼éaj─ůc stosown─ů wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres: [email protected], lub wiadomo┼Ť─ç tekstow─ů na numer telefonu +48 502518159 o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:ÔÇ×Nazywam si─Ö ÔÇŽ.(imi─Ö i nazwisko), pos┼éuguje si─Ö adresem e-mailem: ÔÇŽ..(prosz─Ö o podanie e-adresu e-maila do, kt├│rego przypisane jest konto klubu MOTO COLLECTIVE). Prosz─Ö o usuni─Öcie mojego cz┼éonkostwa w klubie MOTO COLLECTIVEÔÇŁ.
12. Je┼Ťli wykupienie przez Klienta cz┼éonkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE zosta┼éo dokonane z u┼╝yciem Metody P┼éatno┼Ťci realizowanej przez zewn─Ötrznego us┼éugodawc─Ö i Klient chce zrezygnowa─ç z cz┼éonkostwa w klubie MOTO COLLECTIVE, rezygnacja taka mo┼╝e wymaga─ç u┼╝ycia witryny tego zewn─Ötrznego us┼éugodawcy, w celu wy┼é─ůczenia opcji automatycznego odnawiania lub wy┼é─ůczenia subskrypcji klubu MOTO COLLECTIVE. Klient ma r├│wnie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç sprawdzenia informacji na temat nale┼╝nych p┼éatno┼Ťci za korzystanie z klubu MOTO COLLECTIVE, wchodz─ůc na konto zarejestrowane u tego zewn─Ötrznego us┼éugodawcy.

Rozdział 10.
SKLEP INTERNETOWY.
1. Sklep Internetowy dost─Öpny jest na Stronie Internetowej Serwisu. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz z jego funkcjonalno┼Ťci jest nieodp┼éatne.
2. Warunkiem nabycia Towaru za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego znajduj─ůcego si─Ö w Serwisie jest:
   a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
   b. zapoznanie si─Ö z Regulaminem i jego akceptacja oraz
   c. prawid┼éowe z┼éo┼╝enie Zam├│wienie.
3. Zam├│wienia za po┼Ťrednictwem Serwisu mo┼╝na sk┼éada─ç przez ca┼éy rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob─Ö.
4. Zam├│wienie sk┼éada si─Ö poprzez wype┼énienie Formularza Zam├│wienia, kt├│ry znajduje si─Ö na Stronie internetowej Serwisu. Nale┼╝y poda─ç w nim dane wskazane jako obowi─ůzkowe do zawarcia Umowy oraz dane niezb─Ödne do dostarczenia Towaru tj. dane adresowe. Ponadto w ramach Formularza Zam├│wienia Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç podania danych niezb─Ödnych do wystawienia faktury na dane Zam├│wienie, Administrator zastrzega, ┼╝e niepodanie danych do faktury mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç wystawienie faktury.
5. W trakcie sk┼éadania Zam├│wienia Towaru a┼╝ do momentu przyci┼Ťni─Öcia przycisku ÔÇ×P┼üAC─śÔÇŁ, Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zmodyfikowa─ç wprowadzone w formularzy Zam├│wienia dane, w tym wyboru Towaru, jego ilo┼Ť─ç, zgodnie z wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami.
6. Po wprowadzeniu do formularza Zam├│wienia przez Klienta wszystkich wymaganych i niezb─Ödnych danych wy┼Ťwietlone zostanie podsumowanie z┼éo┼╝onego Zam├│wienia Towaru, b─Ödzie ono zawiera─ç nast─Öpuj─ůce informacje:a. Przedmiot Zam├│wienia,b. Jednostkow─ů oraz ┼é─ůczn─ů cen─Ö zamawianych Towar├│w,c. Koszty dostawy,d. Wybran─ů Metod─Ö P┼éatno┼Ťci,e. Wybrany spos├│b dostawy.
7. Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Klient otrzymuje od Administratora, na podany przez siebie w Zam├│wieniu adres e-mail, wiadomo┼Ť─ç z informacj─ů o dokonaniu Zam├│wienia, jest to r├│wnoznaczne z zawarciem Umowy Sprzeda┼╝y danego Towaru pomi─Ödzy Klientem, a Administratorem.
8. Informacje o Towarach podane na Stronach Internetowych Serwisu, w szczeg├│lno┼Ťci ich opisy oraz ceny, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Z┼éo┼╝enie przez Klienta Zam├│wienia jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem przez Klienta o┼Ťwiadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy Sprzeda┼╝y, zgodnie z tre┼Ťci─ů Regulaminu.
10. W trakcie realizacji Zam├│wienia Towaru (tj. po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia i otrzymaniu emaila z potwierdzeniem dokonania Zam├│wienia) Klient nie ma mo┼╝liwo┼Ťci modyfikowania danych zawartych w Zam├│wieniu Towaru, w tym Metody P┼éatno┼Ťci, adresu i sposobu dostawy.
11. Administrator zobowi─ůzany jest do dostarczenia zam├│wionego Towaru wolnego od wad.
12. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży między klientem a Administratorem.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wyd┼éu┼╝ony czas dostawy, z uwagi na okoliczno┼Ťci, kt├│re nie s─ů od niego zale┼╝ne, w tym za dzia┼éania i zaniechania pomiot├│w ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi kurierskie, pocztowe, przewozowe, czy internetowe.
14. Dostawa Towar├│w jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe lub kurierskie) s─ů wskazane na Stronie Internetowej Serwisu min. W podsumowaniu Zam├│wienia.

Rozdział 11.
CENY USŁUG ORAZ PROMOCJE.
1. Wszystkie Ceny Us┼éug prezentowane na stronach internetowych Serwisu podawane s─ů w z┼éotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzgl─Ödnieniem obowi─ůzuj─ůcej stawki podatku od towar├│w i us┼éug VAT. Cena podana przy danej Us┼éudze jest wi─ů┼╝─ůca dla Klienta w chwili z┼éo┼╝enia Zam├│wienia. W podsumowaniu z┼éo┼╝onego Zam├│wienia, a tak┼╝e w tre┼Ťci wystawionej faktury VAT podane s─ů r├│wnie┼╝ Ceny netto Us┼éug (tj. ceny brutto po odj─Öciu stawek podatku od towar├│w i us┼éug VAT zgodnej z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami) oraz stawka podatku od towar├│w i us┼éug VAT uwzgl─Ödnionego w Cenie brutto.
2. Ceny Towar├│w nie zawieraj─ů informacji dotycz─ůcych koszt├│w przesy┼éki oraz ewentualnych op┼éat celnych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Us┼éug znajduj─ůcych na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie maj─ů zastosowania do Zam├│wie┼ä z┼éo┼╝onych przed zmian─ů Ceny.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwo┼éywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o kt├│rym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wp┼éywu na Zam├│wienia z┼éo┼╝one przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie warunk├│w danej promocji.
5. W ramach og┼éaszanych promocji Administrator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzenia ogranicze┼ä, kt├│re okre┼Ťlone b─Öd─ů w warunkach promocji.6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegaj─ů ┼é─ůczeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Rozdział 12.
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH STACJONARNYCH.
1. Za po┼Ťrednictwem Serwisu mo┼╝liwy jest zakup biletu na organizowane przez Administratora (zwanego dalej ÔÇ×OrganizatoremÔÇŁ) szkolenia stacjonarne (event).
2. Zakup biletu przez Klienta w Serwisie na szkolenie stacjonarne jest r├│wnoznaczny z akceptacj─ů przez Klienta (zwanego dalej ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ) zasad uczestnictwa w szkoleniu.
3. Uczestnicy szkole┼ä stacjonarnych nie mog─ů szkole┼ä nagrywa─ç, reprodukowa─ç, utrwala─ç w jakiekolwiek spos├│b lub rozpowszechnia─ç w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materia┼éy szkoleniowe stanowi─ů w┼éasno┼Ť─ç intelektualn─ů ich tw├│rc├│w, s─ů chronione prawem autorskim i s─ů udost─Öpniane Uczestnikom jedynie do u┼╝ytku prywatnego. Materia┼éy szkoleniowe nie mog─ů by─ç sprzedawane, odsprzedawane lub udost─Öpniane publicznie osobom nie bior─ůcym udzia┼éu w szkoleniach.
4. Poprzez udzia┼é w szkoleniach stacjonarnych Uczestnik otrzyma pewn─ů wiedz─Ö obejmuj─ůc─ů metodologi─Ö dzia┼éania z zakresu konkretnej dziedziny ┼╝ycia, kt├│rej dotyczy szkolenie. Informacje te zostan─ů r├│wnie┼╝ uwzgl─Ödnione w materia┼éach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom.
5. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osi─ůgni─Öcia za┼éo┼╝onego przez nich skutku zwi─ůzanego z tematyk─ů szkolenia. Uczestnik jest wy┼é─ůcznie odpowiedzialny za spos├│b, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczeg├│lno┼Ťci odpowiedzialny jest za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
6. Szkolenia stacjonarne nie zast─Öpuj─ů psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i maj─ů charakter wy┼é─ůcznie edukacyjny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na udział w szkoleniu stacjonarnym na podstawie indywidualnych ustaleń.
8. Uczestnik zobowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci za udzia┼é w szkoleniu stacjonarnym w terminie okre┼Ťlonym na Stronie Internetowej. Dokonanie p┼éatno┼Ťci w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
9. Uczestnik szkolenia pokrywa we własnym zakresie koszt przejazdu na szkolenie stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wst─Öpu na szkolenie stacjonarne oraz przebywania na nim Uczestnikom znajduj─ůcym si─Ö pod wp┼éywem alkoholu, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych, psychotropowych lub innych podobnie dzia┼éaj─ůcych ┼Ťrodk├│w b─ůd┼║ zachowuj─ůcych si─Ö agresywnie, prowokuj─ůco lub w inny spos├│b stwarzaj─ůcych zagro┼╝enie bezpiecze┼ästwa porz─ůdku szkolenia i jego uczestnik├│w b─ůd┼║ zak┼é├│caj─ůcych przebieg szkolenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przys┼éuguje zwrot dokonanej op┼éaty za udzia┼é w szkoleniu stacjonarnym.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo┼éania szkolenia stacjonarnego z przyczyn od niego niezale┼╝nych polegaj─ůcych na chorobie lub wypadku losowym osoby, kt├│ra mia┼éa prowadzi─ç szkolenie; rezygnacji osoby prowadz─ůcej szkolenie w czasie uniemo┼╝liwiaj─ůcym jej zast─ůpienie; utracie prawa do korzystania z lokalu, w kt├│rym mia┼éo si─Ö odby─ç szkolenie; wyst─ůpieniu wypadk├│w losowych uniemo┼╝liwiaj─ůcych korzystanie z lokalu, w kt├│rym mia┼éo odby─ç si─Ö szkolenie (w szczeg├│lno┼Ťci po┼╝ar, zalanie, brak dostaw medi├│w, np. pr─ůdu etc.).
12. W przypadku, o kt├│rym mowa w pkt. 11, Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania dokonanej wp┼éaty na inne szkolenie organizowane przez Organizatora, nabycie innej us┼éugi dost─Öpnej w Serwisie lub do odst─ůpienia od Umowy w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej odwo┼éanego szkolenia oraz ┼╝─ůdania zwrotu wp┼éaconej kwoty w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odwo┼éaniu szkolenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca szkolenia. Klient mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej zmienianych us┼éug w przypadku znacz─ůcych zmian cech szkolenia wskazanych w Serwisie.
14. Organizator nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za straty poniesione przez Klient├│w zwi─ůzane z prze┼éo┼╝eniem lub odwo┼éaniem szkolenia stacjonarnego powsta┼éych z powod├│w niezawinionych przez Organizatora lub wskutek dzia┼éania si┼éy wy┼╝szej.
15. Klient ma jednorazowo mo┼╝liwo┼Ť─ç przeniesienia swojego uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym po uiszczeniu op┼éaty administracyjnej zgodnej z pkt.16, pkt.17 oraz pkt. 18. Przeniesienie uczestnictwa Klienta uzale┼╝nione jest od posiadania przez Organizatora wolnych miejsc na to┼╝same szkolenie odbywaj─ůce si─Ö w innym terminie.
16. W przypadku braku dodatkowych termin├│w danego szkolenia lub braku miejsc na to┼╝same szkolenie istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany zakupionego szkolenia na inne dost─Öpne w aktualnej ofercie Organizatora, pod warunkiem wyr├│wnania r├│┼╝nicy w cenie przez Klienta. Nadp┼éaty wynikaj─ůce z zakupionych wcze┼Ťniej szkole┼ä nie podlega zwrotowi.
17. W przypadku zmiany terminu biletu nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni przed rozpocz─Öciem szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do potr─ůcenia op┼éaty manipulacyjnej 50 z┼é.
18. W przypadku zmiany terminu biletu kolejn─ů edycj─Ö tego samego szkolenia po up┼éywie 14 dni, kt├│re zosta┼éy do szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do potr─ůcenia op┼éaty manipulacyjnej 75 z┼é. Oraz w przypadku niestawienia si─Ö na szkoleniu w dniu jego rozpocz─Öcia zakupiony bilet przepada, a wszelkie kwestie zwi─ůzane z ewentualnym przeniesieniem biletu wymagaj─ů uzgodnienia z organizatorem.
19. W przypadku zakupu przez Klienta biletu na szkolenie stacjonarne na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowi─ůzany poinformowa─ç t─Ö osob─Ö o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczeg├│┼éach szkolenia. Organizator uprawniony jest do ┼╝─ůdania od osoby wskazanej przez Klienta z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o zapoznaniu si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu, a tak┼╝e za zgod─ů tej osoby uzyskania od niej innych zg├│d. Akceptuj─ůc Regulamin Klient o┼Ťwiadcza, ┼╝e poinformowa┼é o tre┼Ťci Regulaminu osob─Ö trzeci─ů, uzyskuj─ůc jej akceptacj─Ö na jego postanowienia, w tym zgod─Ö na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestnicz─ůcej w szkoleniu.
20. Nieobecno┼Ť─ç Klienta na szkoleniu stacjonarnym z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie klienta jest r├│wnoznaczne z uczestnictwem Klienta na szkoleniu stacjonarnym oraz wykonaniem przedmiotu umowy przez Organizatora i powoduje wyga┼Ťni─Öcie po stronie Klienta wszelkich roszcze┼ä o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
21. Szkolenie stacjonarne mo┼╝e by─ç filmowanie oraz fotografowane przez Organizatora.
22. Udzia┼é w szkoleniu jest r├│wnoznaczny z wyra┼╝eniem zgody na udost─Öpnienie wizerunku Uczestnik├│w oraz przeniesieniem na Organizatora szkole┼ä autorskich praw do nagra┼ä i zdj─Ö─ç oraz z wyra┼╝eniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:a. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udzia┼éu w szkoleniu stacjonarnym,b. gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgod─Ö na udzielenie wywiadu przed kamer─ů b─ůd┼║ pozowanie do zdj─Ö─ç.

Rozdział 13.
METODY PŁATNOŚCI.
1. Klient za Us┼éugi znajduj─ůce si─Ö w Serwisie dokonuje p┼éatno┼Ťci za pomoc─ů Metod P┼éatno┼Ťci wskazanych na Stronie Internetowej przez Administratora.
2. Aby Klient m├│g┼é skorzysta─ç z wybranej przez siebie Metody P┼éatno┼Ťci w Serwisie wymagane jest uprzednie zapoznania si─Ö i zaakceptowania przez niego regulaminu udost─Öpnianego Klientowi przez danego Dostawc─Ö us┼éug przekazu p┼éatno┼Ťci przed dokonaniem p┼éatno┼Ťci oraz post─Öpowania zgodnie z postanowieniami tego regulaminu.
3. Regulaminy korzystania z us┼éug przekazu p┼éatno┼Ťci, o kt├│rych mowa w ust. 2 niniejszego Rozdzia┼éu, okre┼Ťlaj─ů mi─Ödzy innymi zasady odpowiedzialno┼Ťci Dostawcy danej Metody P┼éatno┼Ťci za nale┼╝yte wykonanie us┼éugi przekazu p┼éatno┼Ťci oraz zasady obs┼éugi procesu reklamacyjnego zwi─ůzanego z p┼éatno┼Ťciami dokonanymi w taki spos├│b.
4. W przypadku niekt├│rych Metod P┼éatno┼Ťci zewn─Ötrzny Dostawca Metod P┼éatno┼Ťci mo┼╝e pobiera─ç od Klienta pewne op┼éaty, np. op┼éaty z tytu┼éu transakcji zagranicznych lub inne op┼éaty zwi─ůzane z obs┼éug─ů wybranej Metody P┼éatno┼Ťci. W celu uzyskania szczeg├│┼éowych informacji Klient powinien skontaktowa─ç si─Ö ze swoim zewn─Ötrznym us┼éugodawc─ů realizuj─ůcym dan─ů Metod─Ö P┼éatno┼Ťci.
5. Akceptuj─ůc postanowienia regulaminu Klienci nie b─Öd─ůcy konsumentami wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przesy┼éanie faktur VAT i korekt faktur VAT drog─ů elektroniczn─ů.

Rozdział 14.
ODST─äPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY.
1. Klient b─Öd─ůcy konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo do odst─ůpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Skorzystanie przez Klienta z prawa odst─ůpienia od Umowy nast─Öpuje poprzez poinformowanie Administratora o odst─ůpieniu w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia woli wys┼éanego na adres mailowy Administratora do kontaktu [email protected].
3. W przypadku odst─ůpienia od Umowy Administrator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych p┼éatno┼Ťci, a w przypadku sprzeda┼╝y Towaru/├│w r├│wnie┼╝ poniesionych przez Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem koszt├│w dostarczenia produktu. Je┼╝eli Klient b─Öd─ůcy Konsumentem wybra┼é spos├│b dostarczenia inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowi─ůzany do zwrotu temu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w. W przypadku zakupu Towaru, Klient zobowi─ůzany jest zwr├│ci─ç zakupiony Towar w nienaruszonym stanie niezw┼éocznie, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝e w terminie 14 dni od wys┼éania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu.
4. Administrator dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci dotycz─ůcych umowy kt├│rej dotyczy odst─ůpienie niezw┼éocznie, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od otrzymania o┼Ťwiadczenia Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem o kt├│rym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdzia┼éu o odst─ůpieniu od umowy.
5. W przypadku sprzeda┼╝y Towaru/├│w Administrator mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
6. Zwrot p┼éatno┼Ťci dokonywany jest przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Klient b─Öd─ůcy Konsumentem, chyba ┼╝e wyra┼║nie on zgodzi si─Ö na inne rozwi─ůzanie.
7. Prawo odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje w przypadku nast─Öpuj─ůcych um├│w:
    a. o dostarczenie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énienie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odst─ůpienia od umowy;
  b. o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli Administrator wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Administratora utraci prawo odst─ůpienia od umowy;
   c. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  d. w kt├│rej przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůc zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.8. Klient mo┼╝e wypowiedzie─ç Umow─Ö na korzystanie z Serwisu w ka┼╝dej chwili poprzez usuni─Öcie Konta. Usuni─Öcie Konta jest r├│wnoznaczne z rozwi─ůzaniem Umowy Licencyjnej na korzystanie z Produkt├│w Cyfrowych znajduj─ůcych si─Ö w Serwisie oraz z utrat─ů dost─Öpu i mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Produkt├│w Cyfrowych znajduj─ůcych si─Ö w Serwisie.

Rozdział 15.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
1. Materia┼éy Administratora znajduj─ůce si─Ö w Serwisie jak i zawarto┼Ť─ç Strony Internetowej na kt├│re sk┼éadaj─ů si─Ö w szczeg├│lno┼Ťci, ale niewy┼é─ůcznie: teksty, grafika, logotypy, efekty d┼║wi─Ökowe, materia┼éy wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, uk┼éad, a tak┼╝e wygl─ůd Strony Internetowej, b─ůd┼║ te┼╝ oprogramowanie zapewniaj─ůce jej dzia┼éanie stanowi─ů przedmiot praw autorskich lub praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej przys┼éuguj─ůcych Administratorowi i podlegaj─ů prawnej ochronie.
2. Korzystaj─ůc ze Strony Internetowej, jak i uzyskuj─ůc dost─Öp w ramach ┼Ťwiadczonych za po┼Ťrednictwem Serwisu Us┼éug do tre┼Ťci chronionych, Klient zobowi─ůzany jest przestrzega─ç Regulaminu, powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa i nie podejmowa─ç jakichkolwiek dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych lub zmierzaj─ůcych do naruszenia praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
3. Klient umieszczaj─ůc w Serwisie Dane, w szczeg├│lno┼Ťci teksty, fotografie oraz grafiki zobowi─ůzany jest robi─ç to w spos├│b nie naruszaj─ůcy praw wy┼é─ůcznych, w tym praw autorskich i praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej Administratora lub jakichkolwiek innych podmiot├│w. Klient ponosi ca┼ékowit─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za naruszenie tych praw oraz za wszelkie powsta┼ée w zwi─ůzku z tym szkody.
4. Klient umieszczaj─ůc w ramach Serwisu (w tym na Stronie Internetowej) swoich komentarzy oraz recenzji na temat Us┼éug wyra┼╝a tym samym jednocze┼Ťnie zgod─Ö na wykorzystywanie tych komentarzy i recenzji przez Administratora, w tym r├│wnie┼╝ na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.

Rozdział 16.
ZABLOKOWANIE KONTA KLIENTA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ ADMINISTRATORA.
1. Administrator uprawniony jest do zablokowania Klientowi dost─Öpu do Us┼éug ┼Ťwiadczonych za po┼Ťrednictwem Serwisu w przypadku gdy Klient dzia┼éa na szkod─Ö Administratora lub innych Klient├│w, narusza postanowienia Regulaminu lub przepis├│w prawa a tak┼╝e, gdy Zablokowanie dost─Öpu do Us┼éug Serwisu jest uzasadnione wzgl─Ödami bezpiecze┼ästwa ÔÇô w szczeg├│lno┼Ťci dzia┼éaniami hakerskimi. Zablokowanie dost─Öpu do Us┼éug z wymienionych wy┼╝ej przyczyn trwa przez okres niezb─Ödny do wyja┼Ťnienia i rozwi─ůzania kwestii stanowi─ůcej podstaw─Ö Zablokowania dost─Öpu do Us┼éug.
2. Administrator zawiadomi Klienta o zamiarze Zablokowania dost─Öpu do Us┼éug w Serwisie z wyprzedzeniem 5 dni drog─ů elektroniczn─ů wysy┼éaj─ůc do Klienta mailem na adres podany w Koncie wezwanie do zaprzestania lub usuni─Öcia naruszenia, b─ůd┼║ wskazania okoliczno┼Ťci ┼Ťwiadcz─ůcych o tym, ┼╝e Klient nie ponosi za nie odpowiedzialno┼Ťci.
3. W przypadku nieusuni─Öcia przez Klienta narusze┼ä, o kt├│rych mowa w ust. 1 oraz niewskazania wiarygodnych okoliczno┼Ťci ┼Ťwiadcz─ůcych o tym, ┼╝e Klient nie ponosi za nie odpowiedzialno┼Ťci w terminie 5 dni od dnia otrzymania wiadomo┼Ťci e-mail, o kt├│rej mowa w ust. 2 niniejszego Rozdzia┼éu, Administrator mo┼╝e usun─ů─ç Konto Klienta, a tak┼╝e poprzez usuni─Öcie Konta Klienta wypowiedzie─ç umow─Ö na korzystanie z Konta i Us┼éug z nim zwi─ůzanych, w tym Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Cyfrowych.

Rozdział 17.
REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
1. W przypadku niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania Us┼éug przez Administratora lub realizowania ich niezgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo z┼éo┼╝enia bezpo┼Ťrednio do Administratora reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje w tym dotycz─ůce funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Us┼éug nale┼╝y zg┼éasza─ç do Administratora drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zg┼éoszenia oraz podaniem danych identyfikuj─ůcych Klienta wnosz─ůcego reklamacj─Ö.
3. Reklamacji nie podlegaj─ů wady, usterki i nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzane z korzystaniem z Us┼éug wynikaj─ůce z:a. b┼é─Öd├│w lub pomy┼éek Klienta,b. nieprawid┼éowego funkcjonowania przegl─ůdarki internetowej lub ┼é─ůczy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,c. dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w trzecich, kt├│re nie uczestnicz─ů z inicjatywy Administratora w ┼Ťwiadczeniu Us┼éug za po┼Ťrednictwem Serwisu.
4. Administrator rozpatruje reklamacj─Ö w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
5. Je┼╝eli informacje podane w reklamacji wymagaj─ů uzupe┼énienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca si─Ö do Klienta sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö o ich uzupe┼énienie. W przypadku konieczno┼Ťci uzupe┼énienia reklamacji, termin o kt├│rym mowa w pkt. 4 liczy si─Ö od dnia dostarczenia uzupe┼énionej reklamacji.
6. Odpowied┼║ Administratora na reklamacj─Ö zawieraj─ůca spos├│b jej rozpatrzenia, zostanie wys┼éana do Klienta wy┼é─ůcznie na adres poczty elektronicznej email podany przez Klienta w Koncie. W szczeg├│lnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyra┼║n─ů pisemn─ů pro┼Ťb─Ö Klienta, Administrator wy┼Ťle odpowied┼║ na reklamacj─Ö na inny wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie zwyk┼éej pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowied┼║ na reklamacj─Ö zawieraj─ůca spos├│b jej rozpatrzenia mo┼╝e by─ç te┼╝ udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpo┼Ťrednio Klientowi drog─ů telefoniczn─ů.
7. Klient ma 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na z┼éo┼╝on─ů reklamacj─Ö, na wskazuje czy akceptuje przedstawion─ů propozycj─Ö rozpatrzenia z┼éo┼╝onej przez niego reklamacji. Brak odpowiedzi w tej sprawie oraz w tym terminie przez Klienta uprawnia Administratora do uznania i┼╝ droga postepowania reklamacyjnego zosta┼éa wyczerpana a udzielona przez Administratora odpowiedz jest ostatecznym rozstrzygni─Öciem w sprawie.
8. W przypadku braku przez Klienta akceptacji odpowiedzi Administratora na z┼éo┼╝on─ů reklamacji, o kt├│rej mowa w ust.7, i podania przez Klienta uzasadnienia odmowy tej akceptacji, w terminie tam okre┼Ťlonym ÔÇô Administrator ponownie rozpatrzy reklamacj─Ö w terminie 7 dni. Odpowied┼║ Administratora na reklamacj─Ö w tym terminie jest ostateczna.
9. Klientowi b─Öd─ůcemu Konsumentem o kt├│rym mowa w Rozdziale 14 pkt 1. Regulaminu przys┼éuguje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä w nast─Öpuj─ůcy spos├│b :
   a. poprzez dzia┼éania mediacyjne wojew├│dzkich inspektor├│w inspekcji handlowej,b. przed sta┼éymi polubownymi s─ůdami konsumenckimi przy wojew├│dzkich inspektorach inspekcji handlowej.
10. Dzia┼éania mediacyjne okre┼Ťlone w pkt.9 niniejszego Rozdzia┼éu dost─Öpne s─ů po z┼éo┼╝eniu przez Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem wniosku do w┼éa┼Ťciwego wojew├│dzkiego inspektora inspekcji handlowej lub w┼éa┼Ťciwego sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego.

Rozdział 18.
ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć.
1. Administrator ma prawo do przerw lub zak┼é├│ce┼ä w ┼Ťwiadczeniu Us┼éug za po┼Ťrednictwem Serwisu i udost─Öpnianiu Serwisu, w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:a. Dokonywana jest modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;b. Zaistnienia si┼éy wy┼╝szej, dzia┼éania lub zaniechania os├│b trzecich, niezale┼╝ne od Administratora.
2. Administrator b─Ödzie w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci informowa┼é o przerwach technicznych i czasie ich trwania poprzez dost─Öpne mu ┼Ťrodki, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez umieszczanie stosownego komunikat├│w na Stronie Internetowej Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonywanie przez Klienta obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonywanie Us┼éug, je┼╝eli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczeg├│lno┼Ťci operator├│w telekomunikacyjnych, dostawc├│w ┼é─ůczy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiot├│w zajmuj─ůcych si─Ö ┼Ťwiadczeniem us┼éug pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp). Administrator ponosi jednak odpowiedzialno┼Ť─ç jak za w┼éasne dzia┼éanie lub zaniechanie za dzia┼éania lub zaniechania os├│b, z kt├│rych pomoc─ů ┼Ťwiadczy Us┼éugi w Serwisie, jak r├│wnie┼╝ os├│b, kt├│rym wykonanie tych Us┼éug powierza.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikaj─ůce z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Klienta, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku podania przez Klienta b┼é─Ödnych danych do logowania, czy za utrat─Ö przez Klienta lub wej┼Ťcie w posiadanie przez osoby trzecie (niezale┼╝nie od sposobu) Loginu i/lub Has┼éa Klienta. Administrator zapewnia mo┼╝liwo┼Ť─ç odzyskania Has┼éa przez Klienta. Administrator odpowiada jednak, je┼Ťli utrata przez Klienta lub wej┼Ťcie w posiadanie jego Loginu/i lub Has┼éa przez osoby trzecie nast─ůpi┼éo z winy Administratora lub z przyczyn, za kt├│re ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç Administrator.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za problemy techniczne b─ůd┼║ ograniczenia techniczne wyst─Öpuj─ůce na sprz─Öcie, z kt├│rego korzysta Klient (firewalle ÔÇô blokady, niew┼éa┼Ťciwe wersje odtwarzacza plik├│w multimedialnych, programy antywirusowe i inne), kt├│re mog─ů ograniczy─ç lub uniemo┼╝liwi─ç Klientowi dost─Öp do Us┼éug w Serwisie.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody spowodowane dzia┼éaniami lub zaniechaniami Klient├│w, w szczeg├│lno┼Ťci za korzystanie przez nich z Serwisu w spos├│b niezgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa lub Regulaminem.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç i poprawno┼Ť─ç danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak r├│wnie┼╝ za tre┼Ť─ç i poprawno┼Ť─ç danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
9. Administrator wzgl─Ödem Klienta nieb─Öd─ůcego Konsumentem ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.
10. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie kt├│rejkolwiek z Um├│w stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialno┼Ť─ç Administratora wobec Klienta nieb─Öd─ůcego Konsumentem ogranicza si─Ö wy┼é─ůcznie do odpowiedzialno┼Ťci kontraktowej, okre┼Ťlonej w Regulaminie.
11. Wy┼é─ůcznym ┼║r├│d┼éem zobowi─ůza┼ä Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

Rozdział 19.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administrator - W┼éa┼Ťciciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowi─ůzuje si─Ö do podj─Öcia wszelkich niezb─Ödnych ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa wszystkich danych i tre┼Ťci przekazywanych przez Klienta w zwi─ůzku z korzystaniem przez niego z Serwisu odpowiednio do stopnia zagro┼╝enia.
2. Dane osobowe Klient├│w przetwarzane s─ů zgodnie z postanowieniami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: ÔÇ×Ustaw─ůÔÇŁ]. Klient, kt├│ry dokona┼é rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wgl─ůdu do swoich danych, do ich korekty oraz ┼╝─ůdania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane mo┼╝na przegl─ůda─ç oraz zmienia─ç po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected].
3. Szczeg├│┼éowe zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych Klient├│w zawiera POLITYKA PRYWATNO┼ÜCI znajduj─ůca si─Ö na Stronie Internetowej Serwisu.

Rozdział 20.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 01/01/2020 roku.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowie┼ä Regulaminu w ka┼╝dym czasie. Mo┼╝e ona by─ç spowodowana w szczeg├│lno┼Ťci: a. zmianami w tre┼Ťci przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, jak r├│wnie┼╝ wydania orzecze┼ä lub decyzji przez uprawnione organy pa┼ästwowe, kszta┼étuj─ůcych lub zmieniaj─ůcych prawa lub obowi─ůzki stron okre┼Ťlone w umowie lub os├│b trzecich, wp┼éywaj─ůcych na spos├│b ┼Ťwiadczenia us┼éug, a tak┼╝e zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczeg├│lno┼Ťci oddzia┼éywaj─ůcych na wysoko┼Ť─ç zobowi─ůza┼ä podatkowych, wprowadzaj─ůcych nowe podatki lub op┼éaty, lub te┼╝ zmieniaj─ůce spos├│b ich spe┼éniania.b. zmian w organizacji lub przekszta┼éce┼ä prawno-organizacyjnych Prowadz─ůcego Serwis z wy┼é─ůczeniem zmian skutkuj─ůcych nast─Öpstwem prawnym.c. zmian w zakresie w┼éa┼Ťciwo┼Ťci i warunk├│w technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczeg├│lno┼Ťci, zwi─ůzanych z post─Öpem technicznym lub technologicznym.d. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub te┼╝ zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych post─Öpem technicznym lub technologicznym.e. w skutek si┼éy wy┼╝szej.
3. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi najp├│┼║niej na miesi─ůc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie na g┼é├│wnej Stronie Internetowej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu wy┼Ťwietlanej przez co najmniej 14 dni zawieraj─ůcej zestawienie zmian Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o charakterze ci─ůg┼éym (np. ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ÔÇô Konto) zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Klienta, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych Klient b─Öd─ůcy konsumentem ma prawo odst─ůpienia od umowy.
5. W przypadku zawarcia przez Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o innym charakterze ni┼╝ ci─ůg┼éy (np. Umowa Sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych Klient├│w b─Öd─ůcych konsumentami przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda┼╝y.
6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych Administratora ani zmiana danych Administratora wynikaj─ůca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego dzia┼éalno┼Ťci.
7. Je┼╝eli jakakolwiek cz─Ö┼Ť─ç Regulaminu oka┼╝e si─Ö niewa┼╝na lub nieskuteczna w ┼Ťwietle przepis├│w obowi─ůzuj─ůcego prawa nale┼╝y t─Ö cz─Ö┼Ť─ç interpretowa─ç w taki spos├│b, by by┼éa ona zgodna z prawem w┼éa┼Ťciwym i odzwierciedla┼éa w najbardziej zbli┼╝onym jak to mo┼╝liwe zakresie intencje danego postanowienia. W takim przypadku pozosta┼ée postanowienia Regulaminu pozostaj─ů w pe┼énej mocy i s─ů w pe┼éni skuteczne.
8. Administrator ma prawo podj─ů─ç decyzj─Ö o zaprzestaniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadczenia Us┼éug w Serwisie. W takim przypadku poinformuje on Klient├│w, zamieszczaj─ůc na Stronie Internetowej Serwisu stosown─ů informacj─Ö. Zaprzestanie lub zawieszenie ┼Ťwiadczenia Us┼éug mo┼╝e nast─ůpi─ç po up┼éywie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
9. Regulamin nie wy┼é─ůcza oraz nie ogranicza ┼╝adnych uprawnie┼ä Klienta b─Öd─ůcego Konsumentem, kt├│re przys┼éuguj─ů mu na mocy bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. W przypadku sprzeczno┼Ťci pomi─Ödzy postanowieniami Regulaminu a bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy.
10. W razie zmiany lub uniewa┼╝nienia kt├│regokolwiek z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu decyzj─ů kompetentnego organu lub s─ůdu, pozosta┼ée jego postanowienia pozostaj─ů w mocy i wi─ů┼╝─ů Administratora oraz Klienta.
11. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla rozstrzygania wszelkich spor├│w powsta┼éych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powsta┼ée na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, kt├│rych Stronom nie uda si─Ö w pierwszej kolejno┼Ťci rozwi─ůza─ç polubownie, podlegaj─ů nast─Öpnie rozstrzygni─Öciu przez s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsument├│w, s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy zgodnie z og├│lnymi zasadami okre┼Ťlonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks post─Öpowania cywilnego.
12. Nie przechowujemy danych kart kredytowych i nie dzielimy się szczegółami transakcyjnymi z podmiotami trzecimi.
>